ทำไมต้อง..ถ้วยรางวัล?

การได้รับรางวัลคือเกียรติยศอันยิ่งใหญ่

 

จะว่าไป..จริงๆแล้ว ถ้วยรางวัลได้ถือกำเนิดมาเป็นเวลานาน ผ่านมาหลายยุค หลายสมัย ซึ่งในแต่ละยุค รูปแบบของถ้วยรางวัลจะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบเหล่านี้

1.วัฒนธรรมของยุคนั้นๆ

2.วัสดุที่นำมาประดิษฐ์

 

การมอบรางวัลในสมัยโบราณ อาจจะไม่ใช่ในรูปแบบของถ้วยรางวัล แต่เป็นการมอบยศถาบรรดาศักดิ์ มอบที่ดินทรัพย์สินเงินทอง มอบอาวุธคู่กาย

ส่วนคนที่จะได้รับรางวัล จะต้องมีความรู้ ความสามารถรอบด้าน หรือที่เราได้ยินกันเป็นประจำว่า “ท่านผู้นี้มีวิชา เก่งทั้งบุ๋น เก่งทั้งบู้”

 

แต่การมอบรางวัลในยุคปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ไม่ว่าจะด้วยเรื่องของเทคโนโลยีหรือวัฒนธรรมของฝั่งยุโรปที่เข้ามามีบทบาทกับสังคมไทย คนที่ได้รับรางวัลจึงมีมากมาย หลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่ได้จากการประกอบอาชีพ รางวัลที่ได้จากการเรียนรู้ รางวัลที่ได้จากการแข่งขันทั้งด้านวิชาการ และด้านการกีฬา รวมไปถึงการมอบรางวัลให้กับสถานที่ต่างๆ

เพราะเหตุนี้เอง ถ้วยรางวัลจึงเปรียบเสมือนเครื่องการันตีความสามารถ ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ และชัยชนะ

  • รางวัลในอดีต

  • รางวัลณ.ปัจจุบัน

  • รางวัลในอนาคต

Visitors: 62,126