โล่อะคริลิค

ขนาดโล่อะคริลิค แบบมาตรฐานทั่วไป
7 นิ้ว / 8 นิ้ว / 9 นิ้ว
ความหนาอะคริลิคมาตรฐาน 15mm.
Visitors: 62,124